Presence by Art är utvecklat av aktiva konstnärer, mindfulness- och yogalärare med flera årserfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet.

Under åren vi har arbetat med teater, dans, färg och form har vi mött många som längtat efter att få skapa, vara kreativa men samtidigt slippa krav på prestation och resultat. Vi har liknade upplevelser av glädje och välmående hos de som vi undervisat och arbetet med. 

Med vår kunskap om och erfarenhet av yoga och mindfullness analyserade vi vad det berodde på och såg att kreativa upplevelser ger mycket av det som yoga och mindfulness vill uppnå - ökad förmåga att fokusera, sinnesfrid, välmående och inre harmoni. 

Fanns det andra värden och effekter av Presence by Art? Vi ser även att metoden stärker våra medfödda krafter och det friska inom oss - vår fantasi, föreställningsförmåga och nyfikenhet. Förmågor som gör oss glada och modiga och som vi regelbundet behöver underhålla och träna på. Alla föds med inre signalsystem som berättar vad vi tycker om, vad vi inte tycker om och vad vi ska undvika. Subtila signaler som hjälper oss att hitta vår plats, mening och syfte i livet. 


Förmåga att uppleva signalerna minskar av förväntningar vi ska leva upp till och trauma vi upplevt. Med Presence by Art återknyter och tränar vi på att uppfatta signalerna och stärker mod att följa dem. Vi läste och studera även forskning som stärkte våra teorier.   

Så föddes Presence by Art - en lättillgänglig metod för alla som vill uppnå harmoni och glädje genom närvaro och kreativitet. 

Presence by Art passar som rehabilitering, i förebyggande syfte och som gruppstärkande aktivitet. Vi har bl.a. arbetet med Forsa folkhögskola och kronofogdemyndigheten i Sundsvall. 

Presence by Art görs tillsammans i grupp och under corona gick det inte bedriva någon verksamhet men vi är nu redo att hjälpa världen att bli frisk och hälsosam igen - genom närvaro och kreativitet.

Metoden drivs idag av Lisette Boman i Filibom AB.

Grundare av metoden är:

Lisette Boman

Lisette är regissör och konstnär. Lektor i visuellt berättande med lång erfarenhet av undervisning. Hon har skrivit och regisserat filmer och teater samt deltagit med egen konst i ett flertal konstutställningar. Lisette är certifierad yogalärare i tradition av TKV Krishnamacharya.

Eva Modin

Eva är teaterlärare, regissör, utbildad vid Scuola di Teatero di Bologna. Hon har lång erfarenhet av undervisning och har satt upp ett 30-tal teaterproduktioner. Eva har en bred kunskap inom kulturområdet, främst teater. Eva är utbildad rosenterapeut vid Axelssons. 

Malin Frisk

Malin är utbildad danslärare vid bl.a. Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Hon har under flera år arbetat med dansundervisning samt frilansat som koreograf och dansare med bl.a. Glada Hudik teatern. Malin är utbildad mindfulnessinstruktör via Mindfulnescenter.

Idag ägs och utvecklas Presence by Art  av Lisette Boman / Filibom AB 

Presence by Art  är ett komplement till traditionella friskvårdsaktiviteter och ett alternativ för de som lider av stress, psykisk ohälsa eller de som bara vill hitta tillbaka till sin kreativitet.

Målet med Presence by Art är att skapa hälsa och glädje för alla och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling.

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art