Presence by Art

Harmoni, energi och glädje genom kreativ närvaro.
  


Presence by Art är kreativ mindfulness


I Presence by Art lägger vi det som oroar, skaver och stör åt sidan en stund. Tillsammans gör vi lustfyllda övningar med rörelser, andning, rytm, berättande, text, färg och form samt avslappning. 

Gemenskapen, våra sinnen och medfödda superkrafter; nyfikenhet, förundran, fantasi och föreställningsförmåga är våra träningsredskap. 

Vi får kontakt med vår glädje och tränar på att fokusera. 

Vi blir lugnare och uppfyllda av ny kraft och livsenergi. En hälsosam distans till det som skaver, stör och oroar har skapas.

Vi känner  vårt inre signalsystem och ser nya möjligheter. Modet har stärks och vi får en ökad mental och känslomässig stabilitet.

Det finns inga krav på prestation och  ingen tidigare erfarenhet av konstnärligt skapande behövs för att delta. 

Presence by Art är utvecklad av Eva Modin, Malin Frisk och Lisette Boman, aktiva konstnärer, yoga- och mindfulnesslärare med flera års erfarenhet av undervisning och egen konstnärlig verksamhet.

Metoden utgår ifrån ett holistiskt synsätt och grundar sig på samlad erfarenhet av personlig utveckling, egen konstnärlig verksamhet, pedagogik och yoga samt forskning om glädje, flow, hjärnan och skapande aktiviteters betydelse för vår hälsa.  

Idag drivs och utvecklas metoden vidare av Lisette Boman och Filibom AB. 


VÄLKOMMEN

"Hej, och tack för den absolut bästa friskvårdsaktivitet jag någonsin gjort!" Gudrun Nystedt, Teamchef på Kronofogden, Verkställigheten i Sundsvall.

AKTUELLT

HÖSTENS  TEMADAGAR 

Lys upp hösten och värm dig i vinter  på en av höstens temadagar med Presence by Art.  Det blir en kreativ återhämtning där vi stärkta möter vi den långa vintern med nya insikter och mental styrka.


TRE TEMADAGAR i HÄRNÖSAND

Under tre lördagar kan du vara med på Presence by Art i Härnösand. Du kan gå en av gångerna eller alla tre till ett rabatterat pris. 

När:             Lördag 21 september, 26 oktober och 23 november

Tid:              9.00 - 12.00

Var:              Varvsgatan 10 Härnösand. Härnösand spiritualistiska förening och NBV. 

Pris:              500:-/gång eller 1300:- tre gånger. 400:- för studenter/pensionärer. 

Anmälan:    En anmälningsavgift på 200:-/800:- betalas i samband med anmälan. Swisha till 123 113 22 73.        

VÄLKOMNA

"Presence by Art blev startskottet för mig till att upptäcka min energi igen. Efter den kvällen strukturerade jag om mitt liv, med utrymme för kreativa skapandepass om dagarna varvat med vila. Det gav mig återhämtning nog att komma ur min sjukskrivning och så småningom ta tag i min dröm – att själv skriva en bok". Johanna Bergström, lärare på Forsa Folkhögskola

LIVSKRAFT

Under våren 2024 fick äldre på äldreboenden möjlighet att uppleva och göra Presence by Art. Metoden var ett av de inslag som erbjöds i projektet Livskraft– ett tvåårigt projekt som finansierades av Kulturrådet, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland med syfte att erbjuda kulturaktiviteter till kommunala äldreboenden i Västernorrland.

Även personal på äldreboende fick möjlighet att prova Presence by Art på inspirationsdagar under våren och förhoppningsvis kommer projektet att fortsätta och Presence by Art vara ett av de inslag som erbjuds framöver!

Det känns som om jag har varit på ett äventyr! /Ulla 92 år.

 RAPPORT FRÅN PROJEKT 

Under hösten 2022 initierade Region Västernorrland en möjlighet att söka projektstöd för insatser som bidrar till hälsofrämjande arbete genom kultur och som bidrar till sysselsättning för verksamma inom kulturområdet i Västernorrland. Medborgarskolan sökte och fick ett bidrag där Presence by Art vad den hälsofrämjande metod som skulle testas och utvärderas. Projektet genomfördes under våren 2023. 

21 deltagare från tre olika grupper gjorde Presence by Art en gång i veckan i 1.30 h under 6 veckor. Därefter deltog de i en utvärdering kring upplevelsen och effekten av metoden, samt bidrog med förslag på utveckling av metoden. Läs utdrag ur rapporten här nedan!

"Min smärta har minskat och hela familjen mår bättre. Ja - till och med blommorna mår bättre!" Deltagare i projektet. 

Var, när och hur?

Längre kurs

Kurser i stärkande, förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Kursen är ca 1,5 - 2 h, 6 - 8 ggr och för 5 - 12 personer/kurs.

Mellan passen får deltagarna uppgifter att göra till nästa kurstillfälle. Kurser arrangeras för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Kursen ger ett möjlighet att regelbundet träna och förstärka våra medfödda förmågor att uppleva stillhet och glädje genom kreativa uttryck och medveten närvaro.

Det att använda friskvårdsbidrag till Presence by Art.

Enstaka tillfälle 

Ett lättsamt och gruppstärkande avbrott i en konferens. Eller som ett inslag på en fest.

Ett tillfälle är 1,5 – 2 timmar, för 6 – 18 personer.

En härlig gruppaktivitet som på ett enkelt och roligt sätt ger er närvaro och glädje. Ni leds varsamt bort från prestationskrav och blir på ett lätt och lustfyllt sätt mer närvarande, fokuserade och avslappnade.

Här får ni möjlighet att uppleva nya kreativa sidor hos dig själv och av varandra, Det ger ny energi. lugn och en positiv upplevelse tillsammans. 

"En bra metod att få ihop en grupp människor, bättre än normal teambuilding som jag har testat. Metoden kan få de som normalt har svårt att koppla av och slappna av att släppa stress och bli kreativ. Det är roligt, man skrattar mycket tillsammans." Karina, lektor MittuniversitetetUTBILDNING 

Det finns önskemål om att bli och utbilda sig till Presence by Art pedagog vilket är väldigt roligt!  Vi planerar just nu en utbildning för att bli licensierade Presence by Art - pedagog. 

Mer information om detta kommer inom kort.  


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art