Presence by Art

HÄLSA GENOM SKAPANDE UPPLEVELSER & YOGA


I Presence by Art uppnår vi hälsa genom medveten närvaro och glädje i skapande aktiviteter. Det är en unik kombination av kreativa uttryck, yoga och mindfullness.

I Presence by Art behövs ingen tidigare erfarenhet av vare sig konstnärligt skapande, meditation eller yoga för att delta. Här finns inga krav på prestation - det är upplevelsen som står i centrum.


AKUELLT


KURS 

Under 7 onsdagar får du vila från vardagens krav på prestation. Tillsammans med andra guidas du i enklare yogaövningar och kreativa övningar som lockar till skratt och närvaro.

Kursdagar:  Onsdagar kl. 18.00 - 19.30
Kursstart:  14 april
Plats:  Grönborgsgatan 18, Sundsvall
Anmälan: MEDBORGARSKOLAN
Pris: 1 600:-

Kontakta oss för mer information

TEMADAG

Under en halvdag undersöker vi rytmen, i oss,  i tillvaron, kroppen och livet. Genom att lyssna på den kan vi också hitta ro och återvända till nuet och oss själva.

Datum:  Lördag 19 juni kl. 9.30 - 13.00
Plats:  Meddelas senare
Anmälan:  MEDBORGARSKOLAN
Pris:  500:-. I priset ingår fika.

HELGKURS

En helgkurs i hur vi kan arbeta med de hinder som står i vägen för oss. Vad stoppar dig från att må bra och uppnå dina mål?  Samla kraft och övervinn dina hinder i denna kurs som innehåller både övningar i Presence by Art och Yoga.

Datum:  28 - 29 augusti.  
Plats:  Söråkers Herrgård
Pris:  2 400:- I priset ingår kursavgift samt mat & fika. Övernattning kan köpas mot tillägg från 400:-/person.

Läs mer om kursen här

"Hej, och tack för den absolut bästa friskvårdsaktivitet jag någonsin gjort!"
Gudrun Nystedt, Teamchef på Kronofogden, Verkställigheten i Sundsvall.

Vad är Presence by Art?

Presence by Art är en unik kombination av kreativa konstnärliga uttryck, yoga och mindfullness. 
Det är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som utgår från aktuell forskning om bl.a. kreativitet, stress, hjärnans funktion och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. Vi utgår även från yogans kunskap om hur vi kan uppnå en bättre hälsa samt våra egna positiva erfarenheter av konstnärligt skapande.

Metoden kan användas som ett nytt alternativ till traditionella friskvårdsaktiviteter och vara ett värdefullt verktyg i ett förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete.  

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art