Presence by Art

HÄLSA GENOM SKAPANDE UPPLEVELSER & YOGA


I Presence by Art uppnår vi hälsa genom medveten närvaro och glädje i skapande aktiviteter. Det är en unik kombination av kreativa uttryck, yoga och mindfullness.

I Presence by Art behövs ingen tidigare erfarenhet av vare sig konstnärligt skapande, meditation eller yoga för att delta. Här finns inga krav på prestation - det är upplevelsen som står i centrum.


AKTUELLT


HELGKURS 28-29 augusti 2021

Samla kraft med oss! En helgkurs i hur vi kan arbeta med de hinder som står i vägen för oss. Vad stoppar dig från att må bra och uppnå dina mål?  Samla kraft och övervinn dina hinder i denna kurs som innehåller både övningar i Presence by Art och Yoga.

Datum:  28 - 29 augusti 2021
Plats:  Söråkers Herrgård
Pris:  2 400:- I priset ingår kursavgift samt mat & fika. Övernattning kan köpas mot tillägg från 400:-/person.

Läs mer om kursen här

"Hej, och tack för den absolut bästa friskvårdsaktivitet jag någonsin gjort!"
Gudrun Nystedt, Teamchef på Kronofogden, Verkställigheten i Sundsvall.

Vad är Presence by Art?

Presence by Art är en unik kombination av kreativa konstnärliga uttryck, yoga och mindfullness. 
Det är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som utgår från aktuell forskning om bl.a. kreativitet, stress, hjärnans funktion och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. Vi utgår även från yogans kunskap om hur vi kan uppnå en bättre hälsa samt våra egna positiva erfarenheter av konstnärligt skapande.

Metoden kan användas som ett nytt alternativ till traditionella friskvårdsaktiviteter och vara ett värdefullt verktyg i ett förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete.  

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art