Presence by Art är en ny metod använder sig av konsten, dansen, teatern och yogans många verktyg för att släppa spänningar, bli närvarande och slappna av. Med Presence by Art kommer vi närmar oss själva och upplever ökad hälsa, glädje och välbefinnande. Hos den enskilde medarbetaren såväl som gruppen - på en och samma gång. 

I Presence by Art finns inga krav på prestation.  Metoden gör dig bättre rustad att hantera bl.a. stress och sömnsvårigheter och ökar möjligheterna för dig att uppnå din fulla potential. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av konstnärligt skapande, yoga eller mindfulness för att delta.   

         

 

"Hej, och tack för den absolut bästa friskvårdsaktivitet jag någonsin gjort!"
Gudrun Nystedt, Teamchef på Kronofogden, Verkställigheten i Sundsvall.

Vad är Presence by Art?

Presence by Art är en unik kombination av kreativa konstnärliga uttryck, yoga och mindfullness. 
Det är en upplevelsebaserad metod som utgår från aktuell forskning om bl.a. kreativitet, stress, hjärnans funktion och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. Vi utgår även från yogans kunskap om hur vi kan uppnå en bättre hälsa samt våra egna positiva erfarenheter av konstnärligt skapande.

Metoden kan användas som ett nytt alternativ till traditionella friskvårdsaktiviteter och vara ett värdefullt verktyg i ett förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete.  

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art