Forskning

Intentionen och målet med Presence by Art är att genom medveten närvaro och lustfyllda enkla övningar och utan krav på prestation hitta tillbaka till vår inre styrka och glädje. Med hjälp av vår uppmärksamhet, nyfikenhet och föreställningsförmåga. Förutom egna erfarenheter av många års eget arbete och studier har vi inspirerats av och studerat forskning som går i linje med vår metod. 

Presence by Art grundar sig på:


YOGA

Yoga kommer från Indien och är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling, och används idag som friskvård i stora delar av världen. En betydelse av ordet yoga är "att förena", att förena kropp, själ och sinne. Yoga handlar om att hitta harmoni. Inom dig själv, i din relation till dig själv och till andra. Och att bli mer fokuserad och närvarande - att vara här och nu. Med hjälp av en mängd redskap erbjuder yogan dig en möjlighet att förbättra, underhålla och förändra din kropp, få mer fullständig andning, förbättrad ökad mental hälsa och utveckling. 

Yoga är också läran om sinnet. Den tolkningscentral som tar emot intryck och som både ställer till problem med ett evigt tjatter i huvudet, oro och stress. Men som också är lösningen på våra problem. Genom att vi blir medvetna om vad som pågår i vårt sinne och tränar upp förmågan att fokusera blir vi lugnare och vi kan hantera vardagens utmaningar klokare. Vi får också tillgång till vår intuition och vår djupa vishet inom oss.

The Heart of yoga.
En bok skriven av T.K.V. Desikachar, Om yoga, dess filosofi, psykologi och effekter. Finns att beställa på adlibris.se.

Mindfullnesscenter
Här finns spännande och aktuell forskning om effekterna av mindfullness och medveten närvaro. Ansvarig utgivare är Ola Schenström, läkare och grundare till Mindfullnesscenter.  https://www.mindfulnesscenter.se/hur-mindfulness-hjalper/

Mediyoga
Här finns aktuell forskning om yogans effekt, på kroppen, andningen och i sinnet. https://mediyoga.se/forskning/

Meditation
En artikel om effekten av meditation från utforskasinnet.se. En tidning online som f
okuserar på psykologi, neurovetenskap, personlig utveckling, kultur och välmående. https://utforskasinnet.se/effekterna-av-meditation-vetenskapen/FOKUS

Daniel Goleman, amerikansk författare och vetenskapsjournalist som bl.a skrivit boken Känslans intelligens, hävdar att vi måste träna vårt fokus för att kunna börja identifiera vad som händer inne i och utanför huvudet. I en krävande värld full av yttre stimuli och press tror han att det är lätt att vi kan försumma det inre universumet, som består av våra känslor, rädslor och behov. På samma vis kanske vi också glömmer bort att vara uppmärksam på de viktiga sakerna omkring oss.

Fyra nycklar för att träna ditt fokus
För att träna ditt fokus säger Goleman att du behöver identifiera en mycket viktig sak. Vår förmåga att fokusera är, precis som alla andra grundläggande psykologiska processer, en muskel. Om du inte använder denna muskel så förlorar du den. Om du är ihärdig och villig kommer du att börja må bättre. Nyckeln är att bli medveten om det behovet.

Nuförtiden kan prylar göra allt möjligt för oss. Våra smartphones och datorer ersätter processer som vi tidigare brukade göra själva. Mentalt alltså. Det är därför du är så fokuserad på dessa prylar, istället för att vara uppmärksam på din inre och yttre sociala miljö.


Recept för att träna ditt fokus
Träning i fokus innebär att man utövar självkontroll. Du är omgiven av många stimuli, idéer, tankar och känslor som kan göra att ditt sinne blir oroligt och att du kan förlora ditt fokus.

Doktor Heather A. Wadlinger, från University of Pennsylvania, har utfört studier som visade att vår uppmärksamhet är relaterad till våra känslor. Det betyder att genom att ta hand om vår uppmärksamhet kommer det att hjälpa oss att även ta ta hand om våra känslor. Men hur kan du göra det här? Enligt Goleman måste du, för att träna ditt fokus, öva mindfulness och meditera.

Interna och externa anslutningar
Om du inte är medveten om din inre verklighet, kommer du förr eller senare att förlora dig själv. De som inte är i kontakt med vem de är och medvetna om hur värdefull deras omgivning är, förlorar sin livskvalitet och lycka.

  • Lyssna på ditt hjärta. Börja redan idag med att ta hand om vad det än är som gör ont eller som besvärar dig.
  • Var på samma vis även medveten om dig själv vid varje ögonblick. Lägg märke till vad du behöver, vaddu förtjänar och vad som händer inom dig själv.
  • Öva empati. Empati kan hjälpa dig att upptäcka vad som är viktigt för dig och de människor du bryr dig om.

Gör du vad du älskar?
Detta är en av de frågor som Daniel Goleman frågar i sin bok Focus. För det mesta kan du känna dig uttråkad eller stressad. Det enkla faktumet att inte ha ett syfte i livet kan göra att din uppmärksamhet blir försämrad. För om du inte är motiverad, kommer du förlora den gnista som driver dig till att vara mer kreativ.

Ibland måste du ge efter och sluta försöka tvinga fram att du hela tiden måste göra det du föredrar. Alla har inte turen att få göra vad de älskar eller ha ett intressant liv. Du måste hitta en balans. Du måste hitta ett syfte i livet - aktiviteter som du känner passion för och människor som skänker glädje och energi till ditt liv.

Att ha ett syfte i livet ger näring åt vår uppmärksamhet. På samma vis kan ett gynnsamt känslomässigt tillstånd hjälpa dig att bättre förstå vad som är intressant för dig. Dessa små saker är utan tvekan vad du behöver tänka på för att förbättra din livskvalitet. Gör det. Träna ditt fokus, förlora inte det som gör dig glad och hitta det som motiverar dig att vara den du verkligen är och vara nöjd med vad du har.FLOW

Mihály Csíkszentmihályi, skapade begreppet flow 1975 efter att ha studerat lek, kreativitet och olika konstnärers personligheter i flera år. Han ville förstå vad det är som gör att vissa aktiviteter blir så motiverande för människan.

Flow är en positiv erfarenhet och associeras med njutning. Det är också ett mycket funktionellt tillstånd som korrelerar med framgång i kreativa aktiviteter, studier och sport och på det sättet leder till kompetens- och personlighetsutveckling. 

Upplevelsen av Flow är:

  • Aktivitet och medvetandet smälts samman. Man ser inte på sig själv som separerad från det man gör.
  • Uppmärksamheten ökar och centreras kring en begränsad mängd stimuli, det känns som att resten av världen försvinner.
  • Självmedvetenheten upphör, tankar om sig själv blir irrelevanta. Det kan beskrivas som att man tappar bort sitt ego, går bortom personligheten eller blir ett med världen.
  • Man upplever en känsla av inre styrka och kontroll över det man gör och över kraven från miljön och omgivningen.
  • Mål och strategier för att uppnå dem hänger logiskt samman, reaktion övergår till handling automatiskt, utan reflektion och tvekan. Feedback och krav man får är klara och icke tvetydliga.
  • Externa mål och belöningar behövs inte, aktiviteten i sig är en anledning till att fortsätta med den
  • Tidsupplevelsen blir förvrängt vilket ofta betyder att tiden går fortare än vanligtvis.HJÄRNAN

Jill Bolte Taylor, amerikansk hjärnforskare, författare och föreläsare. År 1996 fick hon en allvarlig stroke i vänstra hjärnhemisfären som hon beskriver i boken Min stroke och på en föreläsning på den amerikanska TED konferensen i Monterey, Kalifornien 2008 som blev tidernas näst mest sedda TED-föreläsning på internet. Hon blev av den amerikanska tidningen Time Magazine vald till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen 2008.

I sin senaste bok Whole Brain Living: The Anatomy of Choice and the Four Characters That Drive Our Life säger hon att vi i ett halvt sekel har tränats att tro att vår högra hjärnhalva är vår känslomässiga hjärna, medan vår vänstra hjärna rymmer vårt rationella tänkande. Nu visar neurovetenskap att det inte är så enkelt: i själva verket är vår känslomässiga limbiska vävnad jämnt uppdelad mellan våra två halvklot. Följaktligen har varje halvklot både en känslomässig hjärna och en tänkande hjärna. 

I boken presenterar hon dessa fyra distinkta moduler av celler som fyra karaktärer som utgör vem vi är: Karaktär 1 - vänster tänkande. Karaktär 2 - vänster känsla. Karaktär 3 - höger känsla och karaktär 4, höger tänkande.Allt vi tänker, känner eller gör är beroende av hjärnceller för att utföra den funktionen. Eftersom var och en av de fyra karaktärerna härrör från specifika grupper av celler som känns unika inuti vår kropp, visar de var och en särskilda färdigheter, känner specifika känslor eller tänker distinkta tankar. I boken lär vi oss hur vi kan bekanta oss med våra egna fyra karaktärer, observera hur de dyker upp i vårt dagliga liv och lära oss att identifiera och relatera till dem även i andra. Ju mer vi blir bekanta med var och en av karaktärerna i oss själva och andra, desto mer makt får vi över våra tankar, våra känslor, våra relationer och våra liv. Vi upptäcker faktiskt att vi har makten att välja vem och hur vi vill vara i varje ögonblick. Och när våra fyra karaktärer arbetar tillsammans och balanserar varandra som en hel hjärna får vi en radikal ny färdplan till djup inre fred.

Hon skriver att vår högra hjärna Karaktärerna 3 och 4 handlar om nuet.
Karaktär 3 - höger bak av hjärnan, är vårt känslomässiga uppleva "jag" som söker likheter snarare än skillnader med andra människor eftersom det vill ansluta, utforska och ge sig ut på äventyr med andra. Sättet som nuet känns är utsökt, och att dela tid, ha kul eller djupa kontakter genom empati kan vara glädjande för alla. Karaktär 3 är nyfiken och gör konsekvent oreda, så kaos följer den här delen av mig vart jag än går. Livet består av på varandra följande ögonblick av oordning, så den här delen av mig sjunger högst upp i hennes lungor, skapar konst med övergivenhet och utforskar naturen utan ett schema. Hon är vänlig, glad och potentiellt explosiv när hon står ansikte mot ansikte med rädsla. Vår karaktär 4 - höger fram av hjärnan, är den rätt tänkande delen av vår hjärna som existerar som vårt mest fridfulla, öppna och kärleksfulla jag. Vår karaktär 4 är här, just nu, och helt investerad i att fira livets gåva med enorm tacksamhet, acceptans, öppenhet och kärlek.

När du mediterar, ber eller upprepar ett mantra tystar du din vänstra hjärna Karaktär 1 och 2, så att du kan uppleva den djupa inre friden hos din Karaktär 4. Den finns alltid där och alltid tillgänglig för dig att tona in på.

Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi på Göteborgs universitet. Han kallar sitt ämne för klinisk närvarokemi. Han säger: "Förutsättningen för att vi ska kunna vara i nuet är att kroppen befinner sig i balans. Om vi vilat, motionerat, ätit och haft roligt kan vi vara närvarande. Då orkar vi även med att hantera det som kommer i vår väg, glädje så väl som sorg. Alla kan träna upp sin förmåga att vara närvarande i nuet". https://www.svd.se/lar-dig-vad-du-mar-bra-av-sa-blir-du-trygg-i-dig-sjalvSKAPANDE VERKSAMHET

Gunnar Bjursell och Den kulturella hjärnan. Här finns så mycket intressant att läsa. www.kulturellahjarnan.se.

All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing Inquiry Report Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing. https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/

Anne Bamford, professor vid School of Arts i London. Hennes forskning visar bland annat att barn som håller på med någon form av konstnärligt skapande är mer positiva till skolan och skolkar mindre. https://kreativitetenochlaroplanerna.com/2019/10/22/en-fagel-kan-inte-flyga-utan-tva-vingar-anne-bamford/ samt https://youtu.be/a_ZKCqm-YoA


Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Flow och kreativitetens neuropsykologi. Han säger: "Psykologiskt flow är tillståndet då vi upplever att allt fungerar optimalt. Vi har tagit oss an en utmaning - och vi klarar av den. Typiskt för flow är en positiv känsla, kontroll och att vi, utan att egentligen anstränga oss, har ett totalt fokus på uppgiften vi sysslar med. Vi är ett med det vi gör".

Konstens dolda kraft och skapandet kraft. En Dansk TV- serie med John Armstrong.

20230123