Presence by Art är en upplevelsebaserad metod som grundar sig på aktuell forskning om bl.a. kreativitet, stress, hjärnans funktioner och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. Metoden grundar sig även på egna erfarenheter av konstnärlig verksamhet, pedagogik, mindfullness  och yoga.  

Hitta balans i en stressig vardag

När tankarna surrar och känslorna tar över upplever vi oro och stress. Det är svårt att fokusera och uppmärksamheten är överallt - utom här och nu. Många mår bra av att springa, träna på gym och äta hälsosam kost. För andra är mindfullness och yoga bra sätt att bli lugna och hitta balansen.

Det huvudsakliga målet för mindfullness och yoga är att minska stressen och få ro i sinnet. Olika redskap används i de två praktikerna men andning och att vara fokuserad och närvarande är gemensamt för båda.

Presence by Art är helt ny form av mindfulness som använder sig av  konsten, dansen, teatern och yogans många olika verktyg för att uppnå hälsa, glädje och välbefinnande. Här finns inga krav på prestation. Utan ansträngning blir vi fokuserad, närvarande och mer avslappnad, vilket gör oss bättre rustad att hantera bl.a. stress och sömnsvårigheter och ökar möjligheterna för oss att uppnå var och vår fulla potential. 

Vila från krav på prestation

Presence by Art handlar om att uppleva. Vi vilar från krav på färdiga resultat, prestation eller analys. Det behövs ingen erfarenhet av konstnärligt skapande, yoga eller mindfullness för att delta.

Vi lockar fram nyfikenhet, glädje och kreativitet genom rörelse, målning och skrivövningar. Vi fokuserar på och uppmärksammar vår omgivning - t.ex. linjer, ljud, former och färger. Vi gör också enkla andningsövningar, rörelser och avslappning.

Tillsammans skapar vi en tillåtande stämning där tankar och oro får vila. Då uppstår en hälsosam distans till stressen. Efteråt ser vi lättare nya lösningar och upplever glädje och lugn.

Presence by Art är en upplevelsebaserad metod som vi måste praktisera för att förstå och känna resultatet av.

Träna fokus - bli närvarande

När vi mår dåligt blir vi ofokuserade och splittrade. Mindfullness, yoga och Presence by Art minskar stressen och ger ro i sinnet. Genom att vara uppmärksam och medvetet fokusera blir vi närvarande.

Men vad betyder det? Och varför?

Närvaro är att, utan ansträngning, vara stillsamt uppmärksam. Det är ett meditativt tillstånd där tankarna tystnar och vi får distans till oroliga känslor. Kroppen slappnar av och andningen fördjupas.

Effekten av att allt mer kunna vara närvarande är bl.a. att kreativiteten och nyfikenheten ökar. Vi blir bättre på att lyssna, på andra och oss själva och vi hanterar livets utmaningar med större lugn.

Träna, träna, träna!

Precis som vi regelbundet tränar armhävningar för att bli starka i armarna måste vi regelbundet och medvetet träna förmågan att fokusera för att lättare bli närvarande.

Ju längre tid vi kan fokusera - desto lättare blir vi närvarande.

Enklast är det att fokusera när vi gör det som känns lustfyllt och intressant och när vi medvetet använder våra sinnen. Med Presence by Art tränar vi med de redskap som gett oss så mycket glädje och välbefinnande - kreativt skapande, yoga och mindfulness.

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art