Metoden

Med enkla skapande aktiviteter och rörelser tränar vi på att fokusera och kommer i kontakt med oss själva igen. 

I Presence by Art gör vi tillsammans lustfyllda enkla skapande övningar, utan krav på prestation. Med uppmärksamhet, nyfikenhet, föreställningsförmåga och medveten närvaro stärks förmågan att vara fokuserad och närvarande.

Ett träningspass med Presense by Art är uppdelade i tre faser. Inledningsvis guidas deltagarna att notera hur det är just nu och med enkla rörelse landa i kroppen. Därefter gör vi tillsammans minst två olika kreativa praktiker, anpassat utifrån deltagarna och deras utveckling. Passen avslutas med kortare avslappning och att uppmärksamma hur det är - just nu.


Med Presence by Art ökar känslan av frihet och harmoni när vi tränar på och blir mer fokuserade. Vi blir mer lyhörd för våra egna signaler, får nya perspektiv och energi ökar. Det blir lättare att se och välja det som tilltalar Dig och inte styras av rädsla och andras förväntningar. 

Presence by Art är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som grundar sig på egna erfarenheter av personlig utveckling, konstnärlig verksamhet, pedagogik och yoga samt aktuell forskning om bl.a. flow, behovet av balans mellan vänster och höger hjärnhalva och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan.


Presence by Art har utvecklat av Lisette Boman, Malin Frisk och Eva Modin, aktiva konstnärer, mindfulness- och yogalärare med flera års erfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet. Idag drivs och utvecklas metoden vidare av Lisette Boman/Filibom AB.


Holistiskt synsätt

Presence by Art utgår ifrån ett holistiskt synsätt att se på människan och hälsa. Alla delar av oss - vår kropp, andning och vårt sinnet påverkar varandra och vi behöver ta hand om de olika delarna för att uppleva hälsa och välbefinnande. För att uppnå harmoni. Inom dig själv, i din relation till dig själv och till andra.

Presence by Art utgå öven ifrån att alla har en inre kärna av ljus och vishet. Den fungerar som en inre fyr som visar vägen. Men dimman i vårt lättledda sinne gör att vi inte känner eller uppfattar ljuset från vår egen fyr. Det gör att vi förlorar riktningen och vi styrs av rädsla och andras förväntningar.

Vi behöver skingra dimman för att se och välja det som tilltalar var och en av oss. Det gör att vi kommer närmare oss själva.

Idag ägnar vi mycket tid åt det som oroar, stör och skaver i våra liv. Vi har svårt att se och känna tillit till oss själva och varandra. För att få balans i livet behöver vi ge uppmärksamhet och tid åt det som ger glädje i våra liv. Då ökar förmåga att ta hand om det som hindrar oss från att må bra och växa som människor. 

Effekten av Presence by Art

I Presence by Art lägger vi det som oroar, stör och skaver åt sidan en stund.

Tillsammans gör vi enkla lustfyllda övningar. Vår nyfikenhet, uppmärksamhet och föreställningsförmåga hjälper oss att fokusera. Vi hamnar i ett meditativt tillstånd, där tiden försvinner och tankarna tystnar. Då skapas en vilsam och hälsosam distans till det som oroar, stör och skaver.

Glädje och skratt fyller oss. Vi fylls av energi och våra inre blockeringar och sår läker. Att våga släppa kontrollen, prova nya saker och gå utanför sin "comfortzon" stärker också modet och det ger ökad självkänsla och inre tillfredsställelse. Allt eftersom skapas en allt större distans till det som skaver, stör och oroar, Vi blir lugnare, tryggare och stillheten i oss gör att vi får kontakt med vårt medfödda inre signalsystem och vi möter världen med nya insikter och mod.

Precis som all annan träning måste vi regelbundet och medvetet träna för att uppnå ett resultat och hitta tillbaka till oss själva. Och varför inte göra det med något som också är lustfyllt och roligt - Presence by Art! 

Att inte känna sina signaler

Förmågan att lyssna och uppleva våra subtila signaler minskar av alla förväntningar vi ska leva upp till och trauman vi har upplevt. Vi tappar kontakten med oss själva och söker svar utanför.. Rädslan för att vara ensamma, misslyckas, göra fel och inte passa in tar över våra liv. Den ligger som en tung blöt filt över oss och begränsar vårt livsutrymme.

Vår uppmärksamhet riktas hela tiden utåt och vi försöka hitta ett sätt att överleva och passa in. Kontrollera allt omkring oss. Tankarna snurrar runt. Förmågan att fokusera försämras. Vi får ont i kroppen och blodtrycket stiger. Vi längtar efter stillhet, och sinnesfrid. För att få en stunds vila och slippa ifrån kaoset utanför och inom oss, bedövar vi oss på olika sätt. Tittar på tv, tar droger, shoppar eller stänger in oss.

Att tappar kontakten med oss själva gör oss olyckliga, deprimerade och sjuka. Att inte längre känna den egna inre signaler, gör att vi tappar tilliten till oss själva och vi. Svar som oftast passar någon annan bättre än det passar oss.

Vårt inre signalsystem

Som barn visste de flesta av oss vad vi tyckte om och vad vi inte tyckte om. Vi vägrade äta vissa saker. Vi ägnar oss åt det vi tycker om. Och med våra sinnen förundrades vi över livets stora och små mysterium. Vår nyfikenheten drev oss att prova något nytt, våga mer och utan rädsla se vad som händer .

Vi föds alla med en vilja att hitta vår plats i livets skådespel. Vi vill veta vem vi är i det sammanhang vi föddes. Vad är vår uppgift och längtan? Inom oss finns ett inre signalsystem som visar vägen. Som barn följde vi vårt inre signalsystem, utan att ifrågasätta. Det bara kände så!

Vårt signalsystem är inte en intellektuell konstruktion. Det är vår ständigt närvarande kropp och vårt kloka inre guidar oss med subtila signaler. Ett JA kan ge ett pirr i magen. Vi vill gå framåt och glädjen spritter i kroppen. NEJ kan kännas som olust och man vill backa ifrån situationen. Vi håller andan. Och så har vi ett STOPP! Signalen som ser till att vi överlever.

Det inre signalsystemet finns fortfarande kvar inom oss. När vi kommer i kontakt med och tillåter oss att guidas av det upplever vi en känslan av frihet, tillfredsställelse och djup glädje. 

Med Presence by Art landar du, med glädje och stillhet, i dig själv igen.Skapa hälsa och glädje med Presence by Art