I Presence by Art stärks det friska - nyfikenhet, föreställningsförmåga och förundran genom enkla skapande övningar med inspiration från mindfulness och yogans filosofi. Varsamt och pedagogiskt leds ni bort från prestationskrav och blir på ett lätt och lustfyllt sätt mer närvarande, fokuserade och avslappnade. Med Presence by Art skapas en hälsosam distans till det som oroa och stressar. Ni får nya perspektiv, ny energi och har roligt tillsammans.

Presence by Art är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som grundar sig på på egna erfarenheter av konstnärlig verksamhet, pedagogik, mindfulness och yoga samt aktuell forskning om bl.a. kreativitet, stress, hjärnans funktioner och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. 

  

Hitta balans i en stressig vardag

När tankarna surrar och känslorna tar över upplever vi oro och stress. Det är svårt att fokusera och uppmärksamheten är överallt - utom här och nu. Många mår bra och blir lugna av att springa, träna på gym och äta hälsosam kost. För andra är mindfullness och yoga bra sätt att bli lugna och hitta balansen.

Det huvudsakliga målet för mindfullness och yoga är att minska stressen och få ro i sinnet. Olika redskap används i de två praktikerna men andning och att vara fokuserad och närvarande är gemensamt för båda.

I Presence by Art kombinerar vi  konsten, dansen, teatern, yogans och mindfullness olika verktyg för att stärka det friska i oss för att fokusera och uppnå hälsa, glädje och välbefinnande.

Närvaro och fokus

Med Presence by Art blir du enkelt och lätt fokuserad med hjälp av dina naturliga superkrafter - nyfikenheten, föreställningsförmåga och sinnesupplevelser.  Då tränar vi samtidigt vår förmåga att fokusera och bli närvarande. Närvaro är att, utan ansträngning, vara stillsamt uppmärksam. Det är ett meditativt tillstånd där tankarna tystnar. Vi får distans till oroliga känslor, kroppen slappnar av och andningen fördjupas. 

Effekten är att vi blir lugnare, förmågan att lyssna, både på andra och på oss själva ökar. Vi kommer i kontakt med vårt inre kloka och  förmågan att stillsamt ta en sak i taget ökar . Vi ser tillvaron med större klarsyn och vishet och kan  hantera livets alla utmaningar med större lugnare och vishet.

Vila från krav på prestation

Presence by Art handlar om att uppleva. Vi vilar från krav på färdiga resultat, prestation eller analys. Det behövs ingen erfarenhet av konstnärligt skapande, yoga eller mindfulness för att delta.

Vi lockar och stärker det friska i oss - nyfikenhet, fantasi och kreativitet genom rörelse, målning och skrivövningar. Vi fokuserar på och uppmärksammar vår omgivning och gör enkla andnings-övningar, rörelser och avslappning.

Tillsammans skapar vi en tillåtande stämning där tankar och oro får vila. Då uppstår en hälsosam distans till stressen. Efteråt ser vi lättare nya lösningar och upplever glädje och lugn. Presence by Art är en upplevelsebaserad metod som vi måste praktisera för att förstå och känna resultatet av.

Träna, träna, träna!

Precis som vi regelbundet tränar armhävningar för att bli starka i armarna måste vi regelbundet och medvetet träna förmågan att fokusera för att lättare bli närvarande.
Ju längre tid vi kan fokusera - desto lättare blir vi närvarande.
Enklast är det att fokusera när vi gör det som känns lustfyllt och intressant och när vi medvetet använder våra sinnen. Med Presence by Art tränar vi med de redskap som gett oss så mycket glädje och välbefinnande - kreativt skapande, yoga och mindfulness.

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art