Metoden

Med enkla skapande aktivteter och rörelser tränar vi på att fokusera och att vara fokuserade. 

Presence by Art är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som grundar sig på egna erfarenheter av personlig utveckling, konstnärlig verksamhet, pedagogik och yoga samt aktuell forskning om bl.a. flow, behovet av balans mellan vänster och höger hjärnhalva och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. 

I Presence by Art gör vi tillsammans lustfyllda enkla skapande övningar, utan krav på prestation. Med uppmärksamhet, nyfikenhet, föreställningsförmåga och medveten närvaro stärks förmågan att vara fokuserad och närvarande.

I inledningen ett pass uppmuntras deltagarna att iaktta hur kroppen och sinnet känns nu för att sedan mjukt landa i kroppen genom enkla rörelser. Därefter gör de övningar tillsammans i minst två olika kreativa praktiker, anpassat utifrån gruppens deltagare och utveckling. Passen avslutas en avslappning och att återigen iaktta och uppmärksamma hur kroppen och sinnet känns nu.

Med Presence by Art ökar känslan av frihet och utrymme när vi blir mer fokuserade och avslappnade. Vi blir mer lyhörd för vår längtan, får nya perspektiv och energi ökar. Och dessutom har vi väldigt roligt tillsammans!


Presence by Art har utvecklat av Lisette Boman, Malin Frisk och Eva Modin, aktiva konstnärer, mindfulness- och yogalärare med flera års erfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet. Idag drivs och utvecklas metoden vidare av Lisette Boman/Filibom AB.


Vårt inre signalsystem

Som barn visste de flesta av oss vad vi tyckte om och vad vi inte tyckte om. Vi vägrade äta vissa saker, vi ägnar oss åt det vi tycker om och förundrades över livets stora och små mysterium. 

Vi föds alla med en vilja att hitta vår plats i livets skådespel. Vi vill veta vem vi är i det sammanhang vi föddes. Vilken som är vår uppgift i livets cirkus. Inom oss finns ett inre signalsystem som visar vägen. Som barn följer vi vår inre signalsystem, utan att ifrågasätta. 

Vårt signalsystem är inte en intellektuell konstruktion, utan kroppen och vårt kloka inre som med små signaler berättar. Ett JA kan ge ett pirr i magen. Vi vill gå framåt och glädjen spritter i kroppen. NEJ kan kännas som olust och man vill backa ifrån situationen. Vi håller andan. Och så har vi ett STOPP! Som ser till att vi överlever.  

Detta inre signalsystem finns fortfarande kvar inom oss. När vi kommer i kontakt med vårt inre signalsystem och tillåter oss att guidas av dem upplever vi effekten en känslan av frihet, mod, lugn tillfredsställelse och djup glädje.

Att inte känna sina inre signaler

Förmågan att lyssna, känna och uppleva våra subtila signalerna minskar allt eftersom av alla de förväntningar vi ska leva upp till och de trauman vi har upplevt. Att inte kunna, våga känna eller följa våra inre signaler gör att vi känner oss vilsna och förvirrade. 

Vi blir oroliga och stressade. Rädslan för att misslyckas, göra fel och inte passa in tar över våra liv. Den ligger som en tung blöt filt över oss och begränsar vårt livsutrymme. Tankarna snurrar runt i huvudet och förmågan att fokusera försämras. Vi riktar uppmärksamhet utåt och försöka hitta ett sätt att leva och överleva. 

Att tappar kontakten med oss själva och vår inre subtila guidning gör oss olyckliga, deprimerade och sjuka. Att inte längre känna den egna inre signalerna, gör att vi tappar tilliten till oss själva och vi söker svar utanför oss. 

Svar som oftast passar någon annan bättre än det passar oss.

Effekten av Presence by Art

Med Presence ay Art tränas förmågan att uppleva de subtila signalerna igen. Och precis som all annan träning, måste vi regelbundet och medvetet träna för att öka förmåga att uppfatta dem.

Genom att tillsammans göra enkla lustfyllda övningar och träna på medveten närvaro med hjälp av uppmärksamhet, nyfikenhet och föreställningsförmåga hamnar vi i ett meditativt tillstånd, där tiden försvinner och tankarna tystnar. 

Glädje och skratt fyller kroppen med energi och läker blockeringar och sår. Att våga släppa kontrollen, prova nya saker och gå utanför sin "comfortzon" stärker modet och det ger ökad självkänsla, kraft och inre tillfredsställelse.

Allt eftersom blir vi lugnare, tryggare och stillheten inom oss gör att vi får kontakt med vårt medfödda inre signalsystemet igen och möte världen med nya insikter, mod och kraft. Skapa hälsa och glädje med Presence by Art