Vi föds alla med en naturlig och stark drivkraft att hitta vår plats, meningen och syfte med våra livet. Till vår hjälp har vi ett inre signalsystem som talar om för oss vad vi tycker om att göra, vad vi inte tycker om och vad vi ska undvika. Förmågan att lyssna, känna och uppleva dessa subtila signalerna minskar allt eftersom av alla de förväntningar vi ska leva upp till och de trauman vi har upplevt. 

Att inte kunna, våga känna eller följa våra inre signaler gör att vi känner oss vilsna och förvirrade. Vi tappar tilliten till oss själva. Vi blir oroliga, stressade och rädslan för att misslyckas och inte passa in tar över och styr våra liv. Tankarna snurrar runt i huvudet och vi förmågan att fokusera försämras. Vår längtan efter riktning och mening gör att vi söker svar utanför oss själva. Svar som oftast passar någon annan bättre än det passar oss. 

Med uppmärksamhet, nyfikenhet, föreställningsförmåga och medveten närvaro kan vi stärka förmågan att uppleva våra signaler och det gör vi i Presence by Art genom lustfyllda enkla skapande övningar, utan krav på prestation. 

Med Presence by Art ökar känslan av frihet och utrymme när vi blir mer närvarande, fokuserade och avslappnade. Vi blir mer lyhörd för vår längtan, får nya perspektiv och energi ökar. Och dessutom har vi väldigt roligt tillsammans!

Presence by Art är en upplevelsebaserad och lättillgänglig metod som grundar sig på egna erfarenheter av personlig utveckling, konstnärlig verksamhet, pedagogik och yoga samt aktuell forskning om bl.a. flow, behovet av balans mellan vänster och höger hjärnhalva och kulturella aktiviteters betydelse för hälsan. Presence by Art har utvecklat av Lisette Boman, Malin Frisk och Eva Modin, aktiva konstnärer, mindfulness- och yogalärare med flera års erfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet. Idag drivs och utvecklas metoden vidare av Lisette Boman/Filibom AB.


Vårt inre signalsystem

De flesta barn vet tydligt vad de tycker om och vad de inte tycker om. De vägrar äta vissa saker, de ägnar sig åt det dom tycker om, följer sina impulser och förundras över livets mysterium. Deras inre signalsystem leder dem och de följer signalerna.

Vi föds alla med en vilja att hitta vår plats i livets skådespel. Vi vill veta vem vi är i det sammanhang vi föddes. Vår uppgift. Vi har en stark känsla av JA och NEJ i kroppen som visar vägen. Det är inte en intellektuell konstruktion, utan kroppen berättar med små signaler där JA ger ett pirr i magen, en känsla av lust och glädje som spritter i hela kroppen. NEJ känns som olust och man vill backa ifrån situationen. Och så har vi ett STOPP! Som ser till att vi överlever.

Detta inre signalsystem finns fortfarande kvar inom oss. Om vi låtas oss guidas av dessa signaler upplever vi en känslan av frihet, tillfredsställelse och djup glädje.

Alla våra rädslor

Rädslan styr våra liv mer än vi förstår. Många är rädda för att dö, men de flesta av oss är minst lika rädda för att leva, uppleva och att känna. Rädslan för att misslyckas, känna oss utanför, att bli övergivna eller på olika sätt misshandlade skapar ångest, stress och oro.

Denna, ofta omedveten rädsla, begränsar vårt livsutrymme. Vi blir sjuka och handlingsförlamade. Den ligger som en tung blöt filt över oss, och vi tappar kontakten med oss själva och vår inre subtila guidning.

Det blir en ond spiral som gör oss olyckliga, deprimerade och sjuka. Att inte längre känna den egna inre signalerna, gör att vi tappar tilliten till oss själva och vi söker svar utanför oss själva. Svar som oftast passar någon annan bättre än det passar oss.

Effekten av Presence by Art


Med Presence ay Art tränas förmågan att uppleva de subtila signalerna igen. Och precis som all annan träning, måste vi regelbundet och medvetet träna för att öka förmåga att uppfatta dem.

Genom enkla lustfyllda övningar och medveten närvaro med hjälp av uppmärksamhet, nyfikenhet och föreställningsförmåga hamnar vi i ett meditativt tillstånd, där tiden försvinner och tankarna tystnar.
Glädje och skratt gör kroppen och sinnet lätt. Att prova nya saker och gå utanför sin "comfortzon" stärker modet och det ger ökad självkänsla, kraft och inre tillfredsställelse.

Och allt eftersom blir vi lugnare, tryggare och får kontakt med det inre signalsystemet igen.Skapa hälsa och glädje med Presence by Art