Presence by Art

Harmoni, energi och glädje genom kreativ närvaro.
  


Presence by Art är kreativ mindfulness


I Presence by Art lägger vi det som oroar, skaver och stör åt sidan en stund. Tillsammans gör vi lustfyllda övningar med rörelser, andning, berättande, rytm, färg och form samt avslappning.

Vi tränar och använder oss av våra medfödda nyfikenhet, förundran, föreställningsförmåga och fantasi. Tankarna tystnar och vi kommer i kontakt med vår glädje och stärker vårt förmåga att vara närvarande. 

Glädjen fyller oss med ny energi. Med ökad förmåga att fokusera skapas en hälsosam distans till det som oroat oss. Vi ser på det med nya insikter och mod. Kontakten med vår längtan, våra behov och drömmar förstärks vilket ger en ökad mental stabilitet och livsenergi. 


Presence by Art bygger på frivillighet. Här finns det inga krav på prestation och du behöver ingen tidigare erfarenhet av konstnärligt skapande för att delta.

Metoden är utvecklad av Eva Modin, Malin Frisk och Lisette Boman, aktiva konstnärer, mindfulness- och yogalärare med lång erfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet. 

Den utgår ifrån ett holistiskt synsätt och grundar sig på egen utveckling, konstnärlig verksamhet, pedagogik och yoga samt aktuell forskning om flow, hjärnan och skapande aktiviteters betydelse för vår hälsa. Metoden drivs idag vidare av Lisette Boman.


VÄLKOMMEN


AKTUELLT

En kurs som inte liknar något jag gjort tidigare. Genom lekfulla trygga övningar och fin guidning fick vi snabbt en trygg stämning. Det kändes lätt att gå utanför sin comfortzon och in i "härvaro". Alla borde göra detta regelbundet, för hälsans skull/ Eva O, läkare.

HÖSTENS  TEMADAGAR 

Lys upp hösten och värm dig i vinter med färg, form och glädje på en av höstens temadagar med Presence by Art.  Det blir en kreativ återhämtning där vi stärkta möter vi den långa vintern med nya insikter och mental styrka.


TRE TEMADAGAR i HÄRNÖSAND

Under tre lördagar kan du vara med på Presence by Art i Härnösand. Du kan gå en av gångerna eller alla tre till ett rabatterat pris. 

När:             Lördag 21 september, 26 oktober och 23 november

Tid:              9.00 - 12.00

Var:              Varvsgatan 10 Härnösand. Härnösand spiritualistiska förening och NBV. 

Pris:              500:-/gång eller 1300:- tre gånger. 400:- för studenter/pensionärer. Pris inklusive fika. 

Anmälan:    En anmälningsavgift på 200:-/800:- betalas i samband med anmälan. Swisha till 123 113 22 73/Filibom AB.          Anmälningsavgiften återbetalas ej vid förhinder. Faktura på resterande belopp skickas ut senare. 

VÄLKOMNALIVSKRAFT

Under våren 2024 fick äldre på äldreboenden möjlighet att uppleva och göra Presence by Art. Metoden var ett av de inslag som erbjöds i projektet Livskraft – ett tvåårigt projekt som finansierades av Kulturrådet, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland med syfte att erbjuda  kulturaktiviteter till kommunala äldreboenden i Västernorrland.

Även personal på äldreboende fick möjlighet att prova Presence by Art på inspirationsdagar under våren och förhoppningsvis kommer projektet att fortsätta och Presence by Art vara ett av de inslag som erbjuds framöver! RAPPORT FRÅN PROJEKT 

Under hösten 2022 initierade Region Västernorrland en möjlighet att söka projektstöd för insatser som bidrar till hälsofrämjande arbete genom kultur och som bidrar till sysselsättning för verksamma inom kulturområdet i Västernorrland. Medborgarskolan sökte och fick ett bidrag där Presence by Art vad den hälsofrämjande metod som skulle testas och utvärderas. Projektet genomfördes under våren 2023. 

21 deltagare från tre olika grupper gjorde Presence by Art en gång i veckan i 1.30 h under 6 veckor. Därefter deltog de i en utvärdering kring upplevelsen och effekten av metoden, samt bidrog med förslag på utveckling av metoden. Läs utdrag ur rapporten här nedan!


Var, när och hur?

Längre kurs

Kurser i stärkande, förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Kursen är ca 1,5 - 2 h, 6 - 8 ggr och för 5 - 12 personer/kurs. 

Mellan passen får deltagarna uppgifter att göra till nästa kurstillfälle. Kurser arrangeras för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. 

Kursen ger ett möjlighet att regelbundet träna och förstärka våra medfödda förmågor att uppleva stillhet och glädje genom kreativa uttryck och medveten närvaro. 

Det att använda friskvårdsbidrag till Presence by Art.

Enstaka tillfälle 

Ett lättsamt och gruppstärkande avbrott i en konferens. Eller som ett inslag på en fest.

Ett tillfälle är 1,5 – 2 timmar, för  6 – 18 personer.

En härlig gruppaktivitet som på ett enkelt och roligt sätt ger er närvaro och glädje. Ni leds varsamt bort från prestationskrav och blir på ett lätt och lustfyllt sätt mer närvarande, fokuserade och avslappnade. 

Här får ni möjlighet att uppleva nya kreativa sidor hos dig själv och av varandra, Det ger ny energi. lugn och en positiv upplevelse tillsammans. 

UTBILDNING 

Det finns önskemål om att bli och utbilda sig till Presence by Art pedagog vilket är väldigt roligt! Vi planerar just nu en utbildning för att bli licensierade Presence by Art - pedagog. Mer information om detta kommer inom kort.  


"Hej, och tack för den absolut bästa friskvårdsaktivitet jag någonsin gjort!"
Gudrun Nystedt, Teamchef på Kronofogden, Verkställigheten i Sundsvall.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Skapa hälsa och glädje med Presence by Art