Mer om metoden

Vi baserar vår metod på......... idag finns mängder av forskning som påvisar..... 

Forskning om yoga och mindfullness

Hjärnforskning

Forskning om kreativitet